٠٩٢١٦٤٠١٨٠٠

كوسن

جنس: مخمل
رنگ: سفد – کرم
ابعاد: 40*40 و 30*30